webinar

Kaya Kütlelerinde 3 Boyutlu Blok Stabilite Analizi: RocSlope3

Ücretsiz olarak düzenlenecek “RocSlope3 ile Kaya kütlelerinde 3 Boyutlu Blok Stabilite Analizi” çevrim içi seminerine davetlisiniz. Düzlemsel süreksizlik yüzeyleri, su basıncı, destek sistemleri ve dış yüklerin etkilerini entegre ederek oluşturulacak modelleme konularına değinilecek etkinliğimizde kaya kütlelerinde blok şev stabilite analizi hakkında kapsamlı bilgiler edinin ve RocSlope3’un özelliklerini keşfedin.

14:00 TSİ

Oturumda öne çıkan konular

  • 3B Şev Geometrileri: 3 Boyutlu şev geometrisini RocSlope3 yazılımına aktarma, malzeme bölgelerini ve yeraltı suyunu tanımlama.
  • Jeolojik yapıların modellenmesi: Süreksizliklerin ölçülmesi, süreksizlik yüzeyi verilerinin Rocslope yazılımına aktarılması, süreksizlik özelliklerini tanımlama.
  • 3 Boyutlu Blok Stabilitesi: Karmaşık blok geometrileri, limit denge metodunu, yük, su basıncını ve destekleri kullanarak güvenlik faktörünü belirleme.
  • Risk Tespiti: güvenlik faktörlerinin, blok yenilmelerinin, gerekli destek basınçlarının ve yenilme derinliklerinin dağılım haritaları
  • Jeolojik yapıların oryantasyon verilerini RocSlope3 yazılımına aktararak süreksizlik modellemesinin pratik örneğinin yapılması
Location